Centrale verwarming

Het principe van centrale verwarming was al reeds bekend bij de Romeinen.Tot aan de Eerste Wereldoorlog vond men enkel centrale verwarming in openbare gebouwen en hotels. Meestal werden deze stookketels gestookt met steenkool en later werden ze omgebouwd voor stookolie. Deze installaties waren toen nog niet voorzien van een circulatiepomp, maar werkte op het thermosifon-principe, waarbij het warme water op een natuurlijke wijze circuleerde. Vanaf 1965 heeft centrale verwarming zijn intrede gedaan bij de particulieren woningen. Bij oudere installaties is het dikwijls zo dat de circulatiepomp permanent draait, ook al is de ketel niet in werking. Het gebeurt vaak dat de pomp tijdens de zomermaanden niet afgeschakeld wordt. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat het verbruik van zo een pomp niet te onderschatten is en algauw 525kWh verbruikt op jaarbasis. 

Modernere installaties wordt de pomp vertraagt uitgeschakeld nadat de brander gestopt is. Het hoeft geen betoog dat op dit gebied er een besparing van energie is. Bij de laatste generatie van stookketels gaat men echter nog verder door de installatie te voorzien van een  pomp met A-label, die men bovendien laat moduleren in functie van het gevraagd/geleverd vermogen van de stookketel.

Drie Eikenstraat 125, 2650 Edegem, 03 28 45 361 / 0477 07 39 96 - info@bvbadehaes.be