Gasinstallaties

Aardgas is een goedkope, comfortabele en milieuvriendelijke energiebron. Tevens moet je aardgas zelf niet opslaan en is op elk moment voorradig. Aardgas stoot minder CO2 uit dan eender welke brandstof en vormt geen roet of zwavel. Bij aanleg van een volledige nieuwe gasleiding laten wij deze keuren door een onafhankelijk controleorganisme. Deze schrijft een getuigschrift voor de aardgasdistributienetbeheerder voor het openen van de gasmeter. Wist je dat 1m3 gas een calorische waarde heeft van ong. 10.3kW. Deze waarde is een gemiddelde en hangt af van regio tot regio.

 

Propaangas is het alternatief van aardgas en stookolie. Bovendien is het even milieuvriendelijk als aardgas. Met de strenger geworden emissienormen krijgt propaan meer belangstelling. Ook is er geen uitstoot van roet en zwavel. Onze condensatieketels kunnen on site door de fabrikant omgebouwd worden voor propaangas.

Voor advies, levering, plaatsing en keuring van de gastank werken wij samen met een trouwe partner die dit volledig ondersteunt.

Indien je meer info hieromtrent wenst:  petra@euro-gas.be  

Drie Eikenstraat 125, 2650 Edegem, 03 28 45 361 / 0477 07 39 96 - info@bvbadehaes.be