Onderhoud gasinstallatie

Verplicht onderhoud van uw centrale verwarmingsinstallatie

Sinds 1 juni 2007 gelden er in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud van uw centrale

verwarmingsinstallatie.

Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een

onderhoudsbeurt krijgen. Het onderhoud van uw centrale verwarming (cv-ketel) is een

verplichting voor de gebruiker van het toestel. Bij huurwoningen valt de verplichting dus

ten laste van de huurder. De verplichting geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De onderhoudsregels zijn enkel van toepassing op centrale verwarming.

Voor individuele toestellen (zoals een doorstroomketel, gasgeiser, mazoutkachel of gaskachel)

geldt deze regelgeving niet. Het is echter toch aan te bevelen om deze toestellen ook regelmatig te laten nakijken.

Sommige verplichtingen zijn afhankelijk van het vermogen van uw installatie. U kan het vermogen aflezen van het kenplaatje op uw toestel.

Centrale verwarming op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kW:

- U moet uw installatie tweejaarlijks laten onderhouden.

- De onderhoudsbeurt gebeurt door een erkende technicus gasvormige brandstof.

- U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

- De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

 

Wat gebeurt er als mijn cv-ketel wordt afgekeurd?

Als na onderhoud blijkt dat uw toestel niet goed en veilig werkt en er herstellingen nodig zijn aan het toestel of schoorsteen, dan hebben zowel de eigenaar als de huurder de plicht de installatie binnen de 3 maand in orde te brengen. U moet dit kunnen bewijzen met een nieuw attest!

Wist je dat je volgens het decreet van 8 december 2006 een audit moet laten uitvoeren op verwarmingsinstallaties ouder dan 15 jaar, met een vermogen kleiner dan 100kW !

 

Service

Onze missie is een goede na-service te geven.

Daarom beperken wij ons tot twee merken van condensatieketels, in dit geval Oertli en Remeha.

Van deze merken hebben wij de volledige servicekoffers en kunnen wij te allen tijde onze klanten depanneren.

HR-ketels en doorstromers werken wij met Junkers.

Drie Eikenstraat 125, 2650 Edegem, 03 28 45 361 / 0477 07 39 96 - info@bvbadehaes.be